ნომრები ლადო ასათიანის III შესხვევი-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14b 15 16 17 19 20 20a
ნომრები ლადო ასათიანის II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ნომრები ლადო ასათიანის I შეს.-ზე
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
ნომრები ლადო გუდიაშვილის ქ.-ზე
3 3a 4 4a 6 8 14 16 18 18-20 18a-20a 18b 20 26 28 28b
ნომრები ლევან ქიქავას ქ.-ზე
3 5 7 13
ნომრები ლუკა ასათიანის შეს.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19
ორგანიზაციები ლუკა ასათიანის შეს.-ზე
მირორი