ნომრები მარუხის II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
ნომრები მარუხის I შეს.-ზე
2 4 5 6 7 8 9 10 11
ნომრები მარუხის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25 27
ნომრები მეტაქსას ქ.-ზე
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b 10g 11 13 15 17
ნომრები მთისძირის II ჩიხი-ზე
2 3
ნომრები მთისძირის I ჩიხი-ზე
3 5 7
ნომრები მთისძირის შეს.-ზე
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18