ნომრები რევაზ კომახიძის I შეს.-ზე
4 6 8 10
ნომრები რევაზ კომახიძის ქ.-ზე
3 3a 4 5 5a 6 7 8 8a 10 11 12 13 14 15 17-19 18 20 22 23 24 25 26 27
ორგანიზაციები რევაზ კომახიძის ქ.-ზე
სამშენებლო კომპანია არქეოსი (ბათუმი)
ნომრები რევაზ კომახიძის შეს.-ზე
6 12
ნომრები რკინიგზის შეს.-ზე
2 4 6