ნომრები დუშეთის ქ.-ზე
2 4 6 10 15 18 20 24 26 30 35
ორგანიზაციები დუშეთის ქ.-ზე
დავით ლ პალასისაქართველოს ბანკი ექსპრესი
ნომრები დ. ყიფიანის ჩიხი.-ზე
3 4
ნომრები დ. ჭიჭინაძის ქ.-ზე
2 4 6 8 9 10 11 13 15 17
ორგანიზაციები დ. ჭიჭინაძის ქ.-ზე
პეესპე აფთიაქი