ნომრები გუდაურის შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7
ორგანიზაციები გუდაურის შეს.-ზე
ტტტ ჯგუფი
ნომრები გუთნის II შეს.-ზე
2 2a 3 3a 5 5a 5b
ნომრები გუთნის I შეს.-ზე
2 2a 3 3a 3b 4 4a 5 5a 5b 5d 6 6a 6b 6d 7 8 8a 8b 8d 9 10
ნომრები გუთნის ჩიხი-ზე
1 2
ნომრები გუმათჰესის ქ.-ზე
1 1b 2 2a 2b 2v 3 4 4a 5 6 6a 7 8 8a 9 10 11 11a 12 13 13a 14 15 16 16a 17 18 19 20 20a 21 22
ორგანიზაციები გუმათჰესის ქ.-ზე
ჯეო ტივი