ნომრები გ. შავგულიძის ქ.-ზე
1 3 5 7 7a 9
ნომრები გ. შატბერაშვილის II შეს.-ზე
1 2 3 3a 5 7 9 9a 11 13 15 16 18 19 19a 21 23 25 25a 27
ნომრები გ. შატბერაშვილის I შეს.-ზე
1 2 3 3a 4 5 7 8 9 10 11 13 15
ნომრები გ. შატბერაშვილის ხევი-ზე
2 2b 4 4a 4b 6 6a 6b 7 7a 7b 8 8a 9 9a 9b 10 10a 11 13 15 17 19 21 23
ნომრები გ. შერვაშიძის I ჩიხი-ზე
1 2 3 4 6 7 8
ნომრები გ. შერვაშიძის ქ.-ზე
2 4 6 8 10 12 14
ორგანიზაციები გ. შერვაშიძის ქ.-ზე
ანატაანატა