ნომრები ღვინის აღმართი-ზე
1 5 11 15 17 19 21 23
ორგანიზაციები ღვინის აღმართი-ზე
პროკრედიტ ბანკის ბანკომატილილეჭიტა
ნომრები ღლონტის ქ.-ზე
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26
ნომრები ღრმაღელის ჩიხი-ზე
2 4 4a 4b 5 6 8 9 11 12 14 15 16 18