ნომრები მ. ფილიას ქ.-ზე
3 6 7 8 12 14 16
ნომრები მ. შავიშვილის ქ.-ზე
2 4
ორგანიზაციები მ. შავიშვილის ქ.-ზე
დაცვის სამსახური მაგისტრი
ნომრები მშვიდობის ქ.-ზე
105a
ორგანიზაციები მშვიდობის ქ.-ზე
ლეგიონი
ნომრები მცხეთის II შეს.-ზე
1 3 4 5 6 8 10 12 14
ნომრები მცხეთის გას.-ზე
3 5 6 7 8 9 10 10a 12 13 15
ორგანიზაციები მცხეთის გას.-ზე
სკოლა-კომპლექსი - პრემიერი