ნომრები ქობულეთის ქ.-ზე
3-15 6 8 10 12 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 26a 27 28 29 30 31 32
ორგანიზაციები ქობულეთის ქ.-ზე
ერაყის რესპუბლიკის საელჩოსპანჯბობი
ნომრები ქსნის ჩიხი-ზე
8 10 12
ნომრები ქუთათელის ქ.-ზე
2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
ორგანიზაციები ქუთათელის ქ.-ზე
ფოფხაძე და კომპანია
ნომრები ქ. ქურდიანის III ჩიხი-ზე
4 8
ნომრები ქ. ქურდიანის II ჩიხი-ზე
2 5 6
ნომრები ქ. ქურდიანის I ჩიხი-ზე
6 8
ნომრები ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ.-ზე
1 3 5 9 49a