ნომრები შ. გამცემლიძის ქ.-ზე
3 4 5 7 10 12 13 14 15 16 17 19a 19b 21 25 27 29
ორგანიზაციები შ. გამცემლიძის ქ.-ზე
009არქიმედეს კლინიკა
ნომრები შ. გამცემლიძის შეს.-ზე
3 5 7 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 25 27
ნომრები შ. დოლიძის ქ.-ზე
2 3 4 4a
ნომრები შილდის შეს.-ზე
1 2 3 4 5 7
ნომრები შილდის ჩიხი-ზე
2 3 4 5 6