ნომრები შოთა მილორავას ქ.-ზე
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ნომრები შორაპნის II ქ.-ზე
2 3 4 5 6 8 9 10 18 20 24
ნომრები შროშის ქ.-ზე
1 2 4 4a 6 8 11 12 13 14 15 16
ორგანიზაციები შროშის ქ.-ზე
დელტა მედიავისტამედი
ნომრები შურდულის ქ.-ზე
3 3a 5 7
ნომრები შუშის ქ.-ზე
1 2 3 5 7 9 11
ნომრები შ. ცინცაძის I შეს.-ზე
2 4 6 8