ნომრები ყავლაშვილის ქ.-ზე
1 3 4 5 7 9
ნომრები ყავლაშვილის შეს.-ზე
1 3 7 9
ნომრები ყვარლის II შეს.-ზე
29a 29b 30 31 32 33 34b 35a 36
ნომრები ყირიმის II ჩიხი-ზე
3 5 7 8 9 10
ნომრები ყირიმის I ჩიხი-ზე
3 4