ისრაელ-ჩინეთის სამედიცინო ცენტრი

საბავშვო სამედიცინო ცენტრი

  • ნანახია: 11648

იასრაელ-ჩინეთის პირველი ინტეგრატიული მედიცინის ცენტრი თბილისში.

გიორგი სიხარულიძე არის Israel-China Medical Center-ის დამფუძნებელი თბილისში. გონებრივი და ფიზიკური განვიტარების ჩამორჩენილობის რეაბილიტაციის მთავარი სპეციალისტი (აუტიზმის სპექტრი, კუნთის ჰიპოთენია/ჰიპოთონია, მეტყველების, ტურეტის სინდრომი, ეპილეპსია)

იასრაელ-ჩინეთის პირველი ინტეგრატიული მედიცინის ცენტრი თბილისში.

გიორგი სიხარულიძე არის Israel-China Medical Center-ის დამფუძნებელი თბილისში. გონებრივი და ფიზიკური განვიტარების ჩამორჩენილობის რეაბილიტაციის მთავარი სპეციალისტი (აუტიზმის სპექტრი, კუნთის ჰიპოთენია/ჰიპოთონია, მეტყველების, ტურეტის სინდრომი, ეპილეპსია)