ნომრები კაზინეცის ქ.-ზე
1 3 5 5a 7 9 11 13 15 17 19 21 23 23a 27 41
ნომრები კახიანის ქ.-ზე
4
ნომრები კოტე მარჯანიშვილის ქ.-ზე
2 4 10
ორგანიზაციები კოტე მარჯანიშვილის ქ.-ზე
პაბი პრაღა