ნომრები შალვა დადიანის ქ.-ზე
1 1a 3 4 5a 5b 6 7 8 9 11 12 14 16a 16b 18 20 22 24 26 28
ნომრები შალვა იოსელიანის ქ.-ზე
1 3a 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 14a 16 38