ნომრები ვახტანგ გორგასლის ჩიხი-ზე
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a 16 16a 16b 17 18
ნომრები ვლადიმერ კანდელაკის ქ.-ზე
2 3 3a 4 5 6-8 7 9 10 12 14 16