ნომრები ბაბისხევის ქ.-ზე
2 3 4 6 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 14a 15 16 17 19 21 25 27
ნომრები ბაბისხევის ხევი-ზე
1 3 4 5 6 14 16
ნომრები ბაბუციძის ქ.-ზე
1 2 3 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
ორგანიზაციები ბაბუციძის ქ.-ზე
სურსათის მაღაზიადავითიანიფუდმარტი
ნომრები ბაგინეთის ქ.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 9 10
ნომრები ბაზალეთის ქ.-ზე
3 7
ორგანიზაციები ბაზალეთის ქ.-ზე
მაია ბრეგვაძესაქართველოს ბანკის ბანკომატი
ნომრები ბათუმის შეს.-ზე
3 5 8 10