ნომრები ბერძენიშვილის ქ.-ზე
3 4
ორგანიზაციები ბერძენიშვილის ქ.-ზე
კრომბახერი
ნომრები ბერძნის ჩიხი-ზე
1 2 4 6 8 8/1
ორგანიზაციები ბერძნის ჩიხი-ზე
ხელოსანთა სახლი
ნომრები ბესიკის II შეს.-ზე
2 4