ნომრები ჩაილურის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 14 33 36 38 39 40 44 46
ნომრები ჩაისუბნის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7 7a 7b 7g 8 9 10 12 13 13a 15 16 17 18
ნომრები ჩარგლის გას.-ზე
3 5 7 9 11 13 15
ნომრები ჩარხის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7
ნომრები ჩაქვის ქ.-ზე
7 9