ნომრები დიდუბის II შეს.-ზე
9 14 17 19b 20 29
ნომრები დიდხევის დაღმართი-ზე
1 2 3
ნომრები დირსიჭალის ქ.-ზე
1 1a 1b 3 3b 4
ნომრები დიუმას II შეს.-ზე
2
ნომრები დიუმას ქ.-ზე
5 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 34
ორგანიზაციები დიუმას ქ.-ზე
ძველი უბანი
ნომრები დიღომბარის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 25
ნომრები დიღომბარის შეს.-ზე
2 3 6 8 10 10a 12 14 18 20
ორგანიზაციები დიღომბარის შეს.-ზე
გეოლოგი