ნომრები დოლაბაურის III ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8
ნომრები დოლაბაურის III ხევი-ზე
8 9
ნომრები დოლაბაურის II ხევი-ზე
2 4 6 10 11 12 14 16 17 20 21 22 25 27 28 30 31 32 33 35 40
ნომრები დოლაბაურის გას.-ზე
5 6 9 11
ნომრები დოლაბაურის გზა-ზე
4 24