ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის III შეს.-ზე
1 2 3 4 5 5a 6 7 9 11 13 15 20 20a
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის III ჩიხი-ზე
2 3 4 5 7
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 31
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის II ჩიხი-ზე
2 4
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის IV ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 7 10 12 14 16 18
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის I შეს.-ზე
32 33 34 35 36 37 39 98 100
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის VIII ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 6
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის VII ჩიხი-ზე
2 2a 3 4 5
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის VI ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 6 8 10
ნომრები ე. ანდრონიკაშვილის შეს.-ზე
78 80 82 84 86 88 90 92 94 96