ნომრები გ. სააკაძის III შეს.-ზე
1 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ნომრები გ. სააკაძის II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14
ორგანიზაციები გ. სააკაძის II შეს.-ზე
არტპალასი
ნომრები გ. სააკაძის I შეს.-ზე
1 3 5 7
ნომრები გ. სააკაძის დაღმართი-ზე
6 11
ორგანიზაციები გ. სააკაძის დაღმართი-ზე
სტრატეგია და ორგანიზაციაპანორამაჯი ეი ჯგუფი
ნომრები გ. სვანიძის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19
ორგანიზაციები გ. სვანიძის ქ.-ზე
ჰიპოკრატე
ნომრები გ. სუნდუკიანის ქ.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ორგანიზაციები გ. სუნდუკიანის ქ.-ზე
ემჯიემ ჰოლდინგი
ნომრები გ. სუნდუკიანის შეს.-ზე
2 3 4-6 7 9 11
ნომრები გ. სხულუხიას ქ.-ზე
1 3 4 5 7 9 11 13 15 17
ორგანიზაციები გ. სხულუხიას ქ.-ზე
36 საჯარო სკოლა