ნომრები გუმბრის II ჩიხი-ზე
4a 4b 4d 4g 6 6a 6b 12 12a 12b 12g
ნომრები გუმბრის შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13
ნომრები გურგენიძის ქ.-ზე
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
ნომრები გურჯაანის ქ.-ზე
1 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 18 20 22
ნომრები გურჯაანის ჩიხი-ზე
3 4 5 6 7