ნომრები გ. გედევანიშვილის ქ.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 22 24 25 27 29
ნომრები გ. გედევანიშვილის ჩიხი-ზე
1 3 5 7 9 11
ნომრები გეგუთის ქ.-ზე
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26b 28 30 40 52 54
ნომრები გეზათის ქ.-ზე
1 1b 3 4 4a 5 5a 6 6b 7 7a 8 9 10 12 12a
ნომრები გელათის ქ.-ზე
2 3 4 6 7 9 11 12 17 19 21 24
ნომრები გელათის ჩიხი-ზე
2 3