ნომრები გერგეთის გას.-ზე
2 3 4 6 7a 8
ნომრები გვაზაურის I გას.-ზე
1 16 24 26 28 28a 30 32 34 36 38 40 42 44
ნომრები გვაზაურის I ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21a 23
ნომრები გვაზაურის ჩიხი-ზე
2 4 6 8 10 12 14
ნომრები გვაზაურის ხეივანი-ზე
1 3 4 5 7 8 9 11 15 17 19 21 28 30 31 32 33