ნომრები გ. ზაზიშვილის II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 15 17 19 21
ნომრები გ. ზაზიშვილის I შეს.-ზე
2 5 7 9
ნომრები გივიშვილის ქ.-ზე
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16a
ნომრები გიორგაძის ქ.-ზე
1 3 4 6
ნომრები გიორგი ბრწყინვალეს ქ.-ზე
5a 41a
ორგანიზაციები გიორგი ბრწყინვალეს ქ.-ზე
ჯეორემონტიიმედი
ნომრები გიორგი გეგეჭკორის ქ.-ზე
2 6 10 12 14 16 18