ნომრები გოგირდის შეს.-ზე
6 8 10 12
ნომრები გოგლიძის ქ.-ზე
2 4 5 6
ორგანიზაციები გოგლიძის ქ.-ზე
აიპოინტი
ნომრები გოგოლაურის ქ.-ზე
18a 20
ორგანიზაციები გოგოლაურის ქ.-ზე
ვესტა
ნომრები გოგჩის ქ.-ზე
11 13 15