ნომრები გომის II შეს.-ზე
6 8
ნომრები გომის I ჩიხი-ზე
3a 3b
ნომრები გომის ქ.-ზე
2 3 4 5 7 9 11 12 13 17 18 19
ნომრები გონაშვილის ქ.-ზე
1 2 2b 3 5 7
ორგანიზაციები გონაშვილის ქ.-ზე
სითი ჰოლი
ნომრები გორის შეს.-ზე
2 4 5 6 7 8 9 10 12
ნომრები გორკის II ჩიხი-ზე
1 3 4 5 6 8 10 10a 10b 12 14
ორგანიზაციები გორკის ქ.-ზე
ლინარტნიუ სმაილი
ნომრები გორკის შეს.-ზე
2 3 4 5 6 7 8