ნომრები ლაბინსკის შეს.-ზე
2 4 6 8 12 14
ნომრები ლაგოდეხის ქ.-ზე
2 4 5 8 10 12
ნომრები ლაგოდეხის შეს.-ზე
3 5 6 7 8 10
ნომრები ლაილაშის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 7
ნომრები ლალიონის შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
ნომრები ლამის II ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
ნომრები ლამის II შეს.-ზე
3 3a 4 6
ნომრები ლამის II ჩიხი-ზე
3 5 6 7 8