ნომრები ლერწმის ქ.-ზე
2 4
ნომრები ლესია უკრაინას ქ.-ზე
1 3
ორგანიზაციები ლესია უკრაინას ქ.-ზე
მარკეტი
ნომრები ლეჩხუმის III შეს.-ზე
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 36
ნომრები ლეჩხუმის II შეს.-ზე
3 4 5 6 7 9
ნომრები ლეჩხუმის I შეს.-ზე
3 4 5 6 7 8