ნომრები ლიახვის ჩიხი-ზე
2 3 4 5 7
ნომრები ლიბანის I ჩიხი-ზე
14 16
ნომრები ლიკანის ქ.-ზე
1 15 18 20 22 24 25 26 28
ნომრები ლილოს შეს.-ზე
1 3
ორგანიზაციები ლილოს შეს.-ზე
საქართველოს ბანკის ბანკომატიფინკა ბანკი
ნომრები ლიხაურის ქ.-ზე
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45
ორგანიზაციები ლიხაურის ქ.-ზე
სასტუმრო ალიანსი
ნომრები ლიხაურის შეს.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14
ნომრები ლიხაურის ჩიხი-ზე
2 3 5 6 7 7a 8 9 9a 10 11 12 14