ნომრები მ. აბდუშელიშვილის ქ.-ზე
8 10 12 14 16
ორგანიზაციები მ. აბდუშელიშვილის ქ.-ზე
თიბისი ბანკის ბანკომატი
ნომრები მაისურაძის ქ.-ზე
1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12a 12b 13 14 14a 15 16 17 18 19 20 21 22 22a 23 24 25 27 28 30 266
ორგანიზაციები მაისურაძის ქ.-ზე
ჯი თი ემ ავტოსერვისი
ნომრები მალხაზის ქ.-ზე
2 2a 2b 4 4a 4b 6 6a
ნომრები მამუკას შეს.-ზე
1 3 5
ნომრები მანავის ქ.-ზე
2 4 6 8 10 10a
ნომრები მანგლისის ქ.-ზე
5 7 9 11
ორგანიზაციები მარაბდის ქ.-ზე
ჯორჯთაუნ