ნომრები მ. ლაღიძის ქ.-ზე
3 4 5 6 8 10
ნომრები მ. ლომონოსოვის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ორგანიზაციები მ. ლომონოსოვის ქ.-ზე
ადვერსო
ნომრები მ. მელქაძის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
ორგანიზაციები მ. მელქაძის ქ.-ზე
ტექნიკური დახმარება
ნომრები მ. მესხის I შეს.-ზე
3 5 7
ნომრები მ. მრევლიშვილის ქ.-ზე
1 1a 2 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 19