ნომრები მრუდის ჩიხი-ზე
2 3 5 6
ნომრები მტკვრის ქ.-ზე
1 4 6
ორგანიზაციები მტკვრის ქ.-ზე
დეადავით ჩალათაშვილირეესტრ - კადასტრი
ნომრები მუკუზანის შეს.-ზე
2 3 4 5 7 10
ნომრები მუსხელიშვილის ქ.-ზე
1 2 16 20 22 118
ნომრები მუხათის შეს.-ზე
1 2 4 5 6
ნომრები მუხრანის II შეს.-ზე
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15a 16 17 18 18a 19 19a 21
ნომრები მუხრანის I შეს.-ზე
3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22