ნომრები მარუხუს გმირების ქ.-ზე
1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 15 17 21 23
ნომრები მარცხენა სანაპირო-ზე
მრავალჟამიერი
ნომრები მარჯვენა სანაპირო-ზე
2 2a 4
ორგანიზაციები მარჯვენა სანაპირო-ზე
სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმილუკოილ ჯორჯიად&ს გრუპი
ნომრები მ. ასათიანის ქ.-ზე
7a 9 10 12 14
ორგანიზაციები მ. ასათიანის ქ.-ზე
სითი სპორტიამბარიუნივერსი
ნომრები მაღალაშვილის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6
ნომრები მაღაროს ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 20 22 24 26
ნომრები მაჩხაანის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 20 22
ნომრები მახათას ქ.-ზე
4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ორგანიზაციები მახათას ქ.-ზე
ორიენტალი