ნომრები მახათას შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24
ნომრები მ. გოგიბერიძის ქ.-ზე
3 5 6 8 9 11 12 14
ორგანიზაციები მ. გოგიბერიძის ქ.-ზე
მარიამი +საოჯახო სახლიჩუღურეთი 7განთიადიოპიუმი