ნომრები მ. გურიელის ქ.-ზე
1 3 5 7 7a 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 31a 33 35 37 39
ორგანიზაციები მ. გურიელის ქ.-ზე
დო რე მი
ნომრები მე-2 ხეივნის ქ.-ზე
10 11 12 13 15 2 3 3a 3b 4 5 6 7 8 9
ნომრები მედეა ჩახავს ქ.-ზე
1 2 3 4 5 7 8 9 11
ორგანიზაციები მედეა ჩახავს ქ.-ზე
მშვიდობა და განათლება
ნომრები მეველეს ქ.-ზე
2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 20 79
ორგანიზაციები მეველეს ქ.-ზე
ავერსის აფთიაქი მეტეხილიდერბეთი ჯიბე
ნომრები მელაანის I შეს.-ზე
1 3 5 11 11a 11b 13 15 15a 17