ნომრები მელაანის VI შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ნომრები მელაანის ჩიხი-ზე
1 2 8 8a
ნომრები მესხეთის შეს.-ზე
4 6 14