ნომრები მთავარანგელოზის ქ.-ზე
5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19a 21 22 23 24 26 28 30 34 36
ნომრები მთაწმინდის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21
ორგანიზაციები მთაწმინდის ქ.-ზე
ასოციაცია ქართული ღვინოზ და ზ ავტოსამრეცხაო
ნომრები მთისძირის II შეს.-ზე
6 6a 8 10a 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
ნომრები მთისძირის I შეს.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17
ნომრები მ. თოიძის შეს.-ზე
6 8 10 12
ნომრები მ. თუმანიშვილის ქ.-ზე
3 4 6 8 8a 10 11
ორგანიზაციები მ. თუმანიშვილის ქ.-ზე
დემი