ნომრები ნატახტარის ქ.-ზე
12 13 14 15 16 17 17a 18 19 20 20a 21 23 25
ნომრები ნ. ბუაჩიძის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14a 15 16 17 18 19 20 20a 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
ორგანიზაციები ნ. ბუაჩიძის ქ.-ზე
მედსერვისიპოლიკლინიკა ბავშ. N22
ნომრები ნ. გოცირიძის ქ.-ზე
2 3 4 5 7 8 9 9a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37
ორგანიზაციები ნ. გოცირიძის ქ.-ზე
198 საჯარო სკოლა
ნომრები ნ. ვაჩნაძის ქ.-ზე
1 3 5 7 8 9 10
ორგანიზაციები ნ. ვაჩნაძის ქ.-ზე
ორენჯ ფილდიკაროლჯორჯია თუდეი