ნომრები ნიაღვრის I შეს.-ზე
3 5 6 7 8
ნომრები ნიაღვრის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 8 11 13 15
ორგანიზაციები ნიაღვრის ქ.-ზე
დაიმონდ ქონსთრაქშენი
ნომრები ნიზამის ქ.-ზე
7 9
ნომრები ნიზამის შეს.-ზე
1 2 3 4