ნომრები რევოლუციის შეს.-ზე
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
ნომრები რეხის III ქ.-ზე
1 2 3 4 5 7 9 11 13
ნომრები რეხის II ქ.-ზე
1 2 3 3a 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
ნომრები რ. თაბუკაშვილის I ჩიხი-ზე
4 4b