ნომრები რკინიგზის ქ.-ზე
6 8 10 12 16 18 20
ნომრები რკინის რიგი-ზე
2 6
ორგანიზაციები რკინის რიგი-ზე
სითი საითსიინგ თბილისი
ნომრები რ. ლაღიძის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 12a
ნომრები რ. მამისაშვილის ქ.-ზე
1 3 5 7 8 9 11 13 15 18 19 22
ორგანიზაციები რ. მამისაშვილის ქ.-ზე
ახალი ქსელებიკრესკო
ნომრები რ. მარგიანის ქ.-ზე
1 1a 2 3 3a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18a 19 20 21 22 23 24 26 28
ორგანიზაციები რ. მარგიანის ქ.-ზე
სი ეიჩ ეფ ინტერნეიშენალ101.ჯი
ნომრები რ. მარგიანის ჩიხი-ზე
4
ნომრები რ. მუსხელიშვილის ჩიხი-ზე
2 3 5 7
ნომრები როდენის ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7