ნომრები სააკაძის მოედანი-ზე
1
ორგანიზაციები სააკაძის მოედანი-ზე
საქართველოს ბანკის ბანკომატი
ნომრები საბანაკო დასახლების 1-ლი ქ.-ზე
10 11 13 15 17 19 2 4 5 6 7 8 9
ნომრები საბანაკო დასახლების მე-2 ქ.-ზე
10 11 12 13 2 2a 3 4 5 6 7 7a 8 9
ნომრები საბანაკო დასახლების მე-3 ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 8
ნომრები საბაშვილის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 18
ნომრები სადგურის მოედანი-ზე
2 Metro Entrance/მეტროს შესასვლელი
ორგანიზაციები სადგურის მოედანი-ზე
ჯეოლაინი საქართველოს ბანკი