ნომრები ს. ჩიტაძის შეს.-ზე
1 3
ნომრები ს. წერეთლის ქ.-ზე
5
ნომრები ს. წულაძის II ჩიხი-ზე
2 3 4 5 6 7 8
ნომრები ს. წულაძის გას.-ზე
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17