ნომრები სამგორის III შეს.-ზე
2 4 6 8
ნომრები სამგორის IV შეს.-ზე
6 8 10
ნომრები სამგორის ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18
ნომრები სამრეწველო დასახლების II ჩიხი-ზე
1 3 5