ნომრები სამრეწველო დასახლების IV გას.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
ნომრები სამრეწველო დასახლების I გას.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
ნომრები სამრეწველო დასახლების I ჩიხი-ზე
3 4 4a 5 6 7 8 10 11 13 15 17
ნომრები სამრეწველო დასახლების V გას.-ზე
1 2 3 3a 4 5 5a 6 7 8 9 10 11 12
ნომრები სამრეწველო დასახლების ჩიხი-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ნომრები სამურზაყანოს ქ.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17a 18 19 20 21 22 24 27 31 35
ორგანიზაციები სამურზაყანოს ქ.-ზე
ალიანსი საქართველო