ნომრები სამშვილდეს ქ.-ზე
1 3 5 7 9 11 13 15 17 23 27
ნომრები სანერგეს III შეს.-ზე
1 2 3 4 6 8 10 12 14 16
ნომრები სანერგეს II შეს.-ზე
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 20 20a 22b
ნომრები სანერგეს II ჩიხი-ზე
3 5 7 9 11 13 15
ნომრები სანერგეს I ჩიხი-ზე
2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15