ნომრები სანთლის შეს.-ზე
2 3 4 5 6 8 10 12 16
ნომრები სანკტ-პეტერბურგის ქ.-ზე
1 2a 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 11
ორგანიზაციები სანკტ-პეტერბურგის ქ.-ზე
ტიფლისიმოდის სახლი ნანა მელქაძევერსია
ნომრები სართანიას ქ.-ზე
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24
ნომრები სართიჩალის ქ.-ზე
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 22 23 25 26 28 30 32 34
ნომრები სართიჭალის ჩიხი-ზე
2 3 4 6 8 12 78
ნომრები სარკინეთის ქ.-ზე
4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
ნომრები საქარის ქ.-ზე
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22